lördag 7 maj 2011

Körsbär och vatten

                             
Du sitter under ett vackert körsbärsträd bredvid stilla vatten för att meditera, fåglar kvittrar och du blir ett med naturen. Allt försvinner, du blir tyngdlös och släpper taget. Känner hur   
     bladen vajar i vinden,doften når dina näsborrar och friheten är total.

You sit under a Cherry tree beside still water to meditate, the birds are singing and you become one with nature. Everything  disappears, you become weightless and let go. You feel the leaves move in the wind, the smell of flowers reach you nostrils  and the feeling of freedom is total

söndag 1 maj 2011

Änglar och visdom

Det kan vara svårt att veta hur man ska leva sitt liv, det finns massor av budskap i form av böcker och tidningar, föreläsningar och radio. Många gurus som förmedlar det rätta sättet att leva. Det finns också många religioner som man kan följa. Vem har rätt och vem har fel? vad är rätt och vad är fel?
Vi tycker oss veta det, någonstans på vägen har vi bestämt oss för hur vi vill ha det och hur vi vill vara, hur vi vill leva våra liv. Men många gånger så känns det ändå inte rätt och vi mår inte bra. Vi kanske har hamnat i situationer i livet som vi nöjer oss med men känner att det räcker inte . Och vi börjar sökandet efter det som skulle vara det rätta för oss och förhoppningsvis hittar vi det. Då måste vi våga öppna upp och släppa in förändringar och ta konsekvenserna som det innebär att ändra sin livsstil och livssyn.
Var ska man leta, var hittar man sina svar, man måste kanske till och med börja med att ställa de rätta frågorna! Hur är det för dig? Känner du att du vet? var har du hittat dina svar?
I böcker, innom dig, hos änglarna ?

It can be hard to know how to live our live, there are so many different message out there in shape off books and magazine, lectures, radio and television. Many gurus who claim they know the right way to live. There is also many religions to follow.
Who is right and who is wrong ? What is right and what is wrong ?
We think we know, somewhere on the way we have decided how we want to have it in live, who we want to be and how we want to live our lives. But many times it doesn’t t feel right anyway and we are not well. We might just have got ourselves in situations in live which we just accept but feel that it is not enough. And we start our searching for what might be the right thing for us and hopefully we will find it. Then we need to have the courage to open up for changes and take the consequences that follows if we change our lifestyle and our view of live.
Where to look, where to find our answers? we might even have to begin to look for the right questions ! How is it for you? Do you feel that you know? Where do you find your answers? In books, inside your self, with the angels?

OM


Jag börjar och avslutar alla mina yogaklasser med att oma för att det ger lung och öppnar upp för vårt energiflöde och förenar energin hos de som omar tillsammans.

Sitt med rak rygg och öppen bröstkorg, andas djupt in igenom näsan och fyll lungorna, andas ut igenom munnen med ett ljud, ahooooooom, långsamt och djupt, sitt kvar ett ögonblick och ta emot stillheten som följer.

I start and end all my yoga classes with OM because it brings stillness to the body, soul and mind and opens up for the energy flow inside and unit the those who Om together.

Sit with your back straight and open your chest, inhale through your nose and fill your lungs, breath slowly and deeply out through your mouth with a sound, ahooooooom, Sit quietly for a moment and embrace the stillness that follow