torsdag 27 oktober 2011

Fokus

Här kommer en jätte bra övning för att få tillbaka fokusen när man bara springer runt och det finns så mycket att göra att man blir alldeles förvirrad. Stå i Berget med fötterna höftbredd isär, tåarna pekar rakt fram, känn att alla fyra presspunkterna i fotsulorna pressas ner i golvet, en tryckpunkt är nedanför stortån, en nedanför lilltån och en i var sin sida av hälen. Sett händerna på magen och andas med tre delad yogaandning, Dirgha Pranayama, två till tre gånger. Lägg nu till Ujjayi, Sounding Breath. Tryck tungan lätt mot gommen och andas långsamt igenom näsan med munnen stängd, då hörs ljud i stupen, som havets ljud, ljudet ska inte var tvingat. Böjd på knäarna och stå en stund koncentrerat på andningen. Du känner själv hur länge du behöver göra övningen.

Jai Bhagwan
Sif

Here is a great exercise to get focused again when it’s all running around and its so much to do that you get all confused. Stand in the Mountain pose, pressing the sole of your feet in the floor, feeling that all four press points are on the floor, one press point is below your big toe, one below the little toe, and one at each side of the heal. Put your hands on your stomach and breathe with tree part yogic breath, Dirgha Pranayama, for few breaths. Add Ujjayi, Sounding Breath. Press the tongue slightly to your palate and breathe through your nose, it will create a sound like the rising and falling of the ocean tide, the sound should not be forced. Bend your knees and concentrate on your breath. Do the exercise as long you need.

Jai Bhagwan
Sif           


onsdag 26 oktober 2011

Må Bra Kväll

Specialtidningen för kropp och själ

Jag var på Må Bra kväll på Intiman i onsdags förra veckan som tidningen Må Bra hade ordnad och jag hade så himla roligt och trevligt. Min vän Elinor bjud in mig till detta fantastiska kväll.
Vi lyssnade på fantastiska Katarina Woxnerud med sin inspirerande föreläsning ” Ta hand om din kropp, var ska du annars bo” som handlar om vikten av att röra på sig, alla rörelser är bra, som till exempel att parkera bilen på parkeringsplatsen längst ifrån ingången så att du måste gå lite extra, vardagsmotion alltså. I nya Må Bra tidningen ger hon några bra tips om snabba övningar för konditionen och styrkan, alla har två minuter då och då, det är bara att sätta igång, jag ska absolut göra det.

Mia Törnblom höll en fantastisk föreläsning om självkänsla, hon var så bra och rolig och fick oss att se alla våra dåliga beteende mönster. Hon pratar med hela kroppen och använder gester och humor för att påpeka vad hon menar, det gör att jag och säkert alla andra, kommer inte att glömma vad hon pratade om och framför allt vad hon menade. Hon har hjälpt mig mycket på bara denna vecka som gått, med att ändra på mina dåliga beteende mönster. Jag använder hennes gester, bokstavligt och mentalt. Om ni har möjlighet att gå på föreläsning med henne, gör det, hon är sååååååååå bra. Så har hon ju skrivit några böcker som absolut är värt att läsa
Tack Mia, du är fantastisk J

Tack för att du tittade förbi idag
Jai Bhagwan
Sif


Today I am talking about a great Feel Good evening I was at last week, a Swedish magazine for health Må Bra, had organized this nice evening with two well know lecturer in Sweden. Katarina Woxnerud, a couch in exercise and live stile and Mia Törnblom couch in personal devolvement, author and lecturer. They had so much to say and give to us.   

Jai Bhagwan
Sif

tisdag 18 oktober 2011

En kort paus

En av mina yoginis nämnde här om dagen, att en av övningarna vi gör är så enkel att det är märkligt att man inte kommer ihåg att bara gör den några gånger under dagen, den är så avslappnande och det känns så skönt efteråt.
Sitt eller stå, det som passar dig bäst, om du har ett jobb där du sitter mycket är det kanske bra att stå en liten stund eller omvänt. Andas djupt in igenom näsan och pressa axlarna upp mot öronen, håll andan en stund, släpp ner axlarna och andas ut igenom munnen. Pausa en stund och upprepa en eller två gånger.
Om du har mer tid och vill göra en liten övning till; andas in och upp med axlarna mot öronen, andas ut igenom munnen och sänk axlarna bakåt, öppna bröstet, andas in igenom näsan och lyft axlarna framåt och upp, öppna mellan skulderbladen, gör några cirklar med axlarna med inandning igenom näsan och utandning igenom munnen, gör några cirklar åt andra hållet också.

Ha en bra dag
Jai Bhagwan
Sif

One of my yoginis mentions the other day, that one of the exercise we do is so simple that it’s amazing that you don’t remember just to do it a few times a day. It’s so relaxing and feels so good afterwards.
Stand or sit, whatever suits your best, if you sit much at your work it might be a good idea to stand  and vice versa.  Inhale deeply thought the nose and presses your shoulders up to your ears, hold your breath for a moment, exhale with a sigh and drop your shoulders, pause for a moment and repeat ones or twice.
If you have a little more time and want to do another short exercise; inhale through the nose and lift your shoulders to the ears, exhale through the mouth and drop the shoulders back, open the chest, inhale though the nose and lift your shoulders up and forward and open up between your shoulder blades. Do few circles like this with your shoulders, with inhalations through the nose and exhalations through the mouth, do a few circles in the other direction also.

Have a nice day today
Jai Bhagwan
Sif
  

Måndagsklassen

En liten del av min underbara måndagsgrupp. På förra bilden står de i Fjället – Tadasana som är grundposen för alla stående ställningar, fast man börjar med armarna mot sidorna. Och på andra bilden är vi i Trekanten – Trikonasana.
Jag är så tacksam att få vara yogainstruktör och känner en sån glädje när jag befinner mig framför mina grupper.  
Tack tjejer för att jag fick ta bilder av er för min blogg

Jai Bhagwan
Sif

A little part of my wonderful Monday group. In the first picture they are standing in the Mountain – Tadasana, the ground pose for all standing poses, but you start with your arms at your sides. In the other picture they are in the Triangle – Trikonasana.
I am so thankful to be able to work as a yoga instructor and I feel such a joy when I am in front of my groups.
Thank you girls that you allowed me to take pictures of you for my blog

Jai Bhagwan
Sif

torsdag 13 oktober 2011

Meditation när som helst

När som helst på dagen kan man ta en paus och vila sinnet och få ner pulsen i kroppen när det är mycket att göra.
Sitt på en stol med rak rygg och öppet bröst. Eller sitt på golvet med benen i kors.
Blunda och dra ett djupt andetag igenom näsan, andas ut igenom munnen och töm helt allt luft ur lungorna. Upprepa en gång till.
Koncentrera dig på nässpetsen och känn när luften går in och ut igenom näsborrarna, när du andas in och ut igenom näsan, utan att styra eller ändra andningen, låt kroppen bara andas av sig själv och du bara iakttar. Håll koncentrationen på andningen, om det är svårt att koncentrera sig och tankarna tar över, kan man räkna in och utandningarna, 1 inandning, 2 utandning, fortsätt till 10 och börja om. Det ger sinnet bara en sak att tänka på och tankarna lugnar ner sig.
Tänk på att det är omöjligt för sinnet att inte tänka och att tankarna kommer hela tiden, så det är bara att släppa de och börja om, om och om igen.  

Jai Bhagwan
Sif


Any time during the day you can take a pause and rest your mind and slow down the pulse in the body when you have to much to do.
Sit on a chair with your back straight and open your chest. Our sit on the floor with your legs crossed.
Close your eyes and inhale deeply though your nose and exhale through your mouth, repeat one more time.
Concentrate on the tip of your nose and feel how the air goes in and out the nostrils, without controlling or changing your breath, just let the body take care of the breathing, you just observe.
Keep the concentration on the breath, if it hard the keep the concentration and the thoughts just keep interrupting, count the breaths, 1 for inhaling, 2 for exhaling and count to 10 and then start over. It gives the mind only one thing to think about and the thoughts will calm down.
Bear in mind that it is impossible for the mind to not think and that thoughts will pop up all the time, so its just to let go of them and concentrate on the breath over and over again.  

Jai Bhagwan
Sif

 
 

måndag 10 oktober 2011

Kort avkoppling

Sitter och jobbar vid datorn och känner att det börjar bli lite segt efter några timmars koncentration, så jag tänker göra lite andningsövningar och meditation, tar bara någon minut, kanske att du också behöver energi för att orka lite till, vill du hänga med?

Vi gör först Tre delat yogaandning som är lung och stillsam och sen Kapalabhati som är en kraftfull andning med medveten utandning och där inandning händer av sig själv.
Var försiktig eller avstå Kapalabhati om du just har ätit, har mycket mens, svaga lungor eller högt blodtryck. Om du inte känner till Kapalabhati gör övningarna med försiktighet och på eget ansvar

Sett dig rakt i stolen med fotsulorna i golvet och med fötterna lite isär, pressa ner setbenen och sträck på ryggen, öppna bröstet med att pressa skulderbladen lite ihop. Blunda och andas långsamt och medvetet in igenom näsan, pausa ett ögonblick och andas sedan ut långsamt igenom näsan, ett till två gånger.

Tre delat yogaandning; När du andas in, andas först in i nedersta delen av lungorna, fortsätt upp i mitten och sist upp i översta delen och när du sen andas ut igen, andas först ut ifrån översta delen, så mitten och töm sist nederst i lungorna.
Som att fylla ett glas med vatten, vattnet hamnar först i botten, sen mitten och sist i kanten och när du tömmer glaset hälls det först ut från kanten, sen mitten och sen botten.
Andas in från nedersta delen, mitten, översta – pausa - och andas ut från översta, mitten och nedersta delen. Upprepa några gånger.
Nu har vi vilat sinnet en stund och återhämtat koncentrationen och med Kapalabhati ska vi fylla sinnet med energi.  

Sitt rakt med öppet bröst och pumpa med magen, dra in magen, när du andas ut och känn hur inandning följer utan ansträngning och utan att du tänker på den. Det är lite samma och när du snyter dig, prova att snyta dig några gånger, om du tycker att du inte får till det, snyt dig några gånger och känn vad som händer.
Andas åtta till tio gånger, andas sen djupt in igenom näsan och fyll lungorna till två tredje delar, svälj och böj huvud framåt och håll andan en stund, när du behöver andas ut igen lyft på huvudet, andas ut igenom näsan och tom lungorna helt, svälj igen och böj huvudet framåt och håll andan. När du andas in igen lyft på huvudet och andas lugnt in igenom näsan och andas ut igenom munnen, töm helt. Andas som vanligt och sitt en stund och ta emot energin.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Jai Bhagwan
Sif

I have been working with the computer for a few hours now and are felling a little dogged so I am going to do some, breathe exercise, Pranayama, and mediation it takes only a few minutes. Maybe you also need some energy, do you want to join my.

We will start with three part yogic breath, a calm and quiet exercise and then we will do Kapalabhati which is a powerful exercise with a powerful exhalation, but the inhalation happens automatically.  
Be careful with Kapalabhati if you did just eat, have menstruation, weak lungs our high blood pressure.  
If you aren’t familiar with Kapalabhati do the exercise carefully and on your responsibility  
   
Sit straight on your chair with the sole of your feet’s on the floor and with your feet’s a bit apart. Press down your sit bones and straighten your back and open your chest by pressing your shoulder blades slightly together. Close your eyes and inhale slowly and with weariness, pause for a moment end exhale slowly through the nose, repeat one or two times.   

Tree part yogic breath; inhale through the nose and fill of your lower lungs, then your middle lungs and then your upper lungs. As you exhale through your nose empty first your upper lungs, then the middle lungs and then the abdomen. Its like filling a glass of water, first the water hits the bottom of the glass then the middle and then the top and when you pore the water out it first pores out from the top then the middle and then the bottom.
Inhale through the nose, fill the lower part, the middle, the top- pause – exhale from the top, the middle and last the bottom. Pause before you continue few more rounds.

Now the mind has rested for awhile and regained the concentration and now we will fill our mind and body with energy with Kapalabhati.
Sit straight with an open chest and pump with your abdomen, pull in your stomach as you exhale, the inhalation happens on itself without effort, without you think of it. It’s the same movements as when your sneeze, your can sneeze a couple a times to practice and feel how the abdomen moves.
Breath with a even rhythm for eights or ten times. Inhale deeply through the nose, swallow and bend your head forward and hold your breath for a moment, when you need to exhale lift your head, exhale slowly through the nose, sallow again and bend your head forward and hold your breath for a  moment, when you need to inhale lift your head and inhale, exhale through the mouth, empty completely. Breathe normally and embrace the energy.

If you have any questions, your are welcome to contact me.
Jai Bhagwan
Sif

tisdag 4 oktober 2011

Ett härligt Spa i Mälarhöjden

Logo.jpg
LillaSpa_51


Här i Mälarhöjden har vi vårt eget lilla Spa med underbara Stina och hennes gäng. De tar hand om Mälarhöjdsbor och flera med stort utbud behandlingar. Det är så rogivande och avslappnande att bara komma innanför dörren med behaglig musik och lugnt atmosfär. Prova Stinas ryggmassage, det kan jag varmt rekommendera eller någon annan fantastik behandling de har på sin meny.

Jai Bhagwan
Sif

Here in our neighborhood Mälarhöjden we have our own little Spa with wonderful Stina and her crew. They take care of us and others with their wide range of treatments. It is so soothing and relaxing just to come in though the door, with pleasant music and calm atmosphere. Try Stinas back massage, I can warmly recommend it or some other fantastic treatment they have on their menu.  

Jai Bhagwan
Sif