tisdag 6 mars 2012

Positive Thinking

Glädje var det trevliga ordet från Änglarna i dag.
Dagarna kan var olika, det finns dagar med glädje och så finns det dagar med mindre glädje, varför är det så olika? Vad är det som gör att ibland är allt härligt och ibland är det bara skit? Kan man påverka det med att bestämma sig för det? går det att styra hur man mår? ja jag tror det, men jag säger inte att det är lätt. Jag tror att man kan träna på det.
Nästa gång du när du känner dig nere och du tycker synd om dig själv, skriv ner dina negativa kommentarer som dra ner dig, på ett blad som du så river i små små bitar och kastar. Kasta det som gör att du inte mår bra. Skriv sen ner några positiva saker som gör dig glad och som du skulle vilja ha i ditt liv, sett lappen i fickan och ber den med dig. Vänd från ledsen till glad J  Även om du är glad och positiv kan du skriva ner din önskan om saker och bera lappen med dig hela dagen J

Ha en glad dag
Jai Bhagwan
 Sif

Joy was the joyful word for today from the Angels.
The days can be so different, there are days full of joy and there are days with less joy! Why are they different? What is it that makes some days wonderful and others full off shit?
Can we influence our state of mind just be decide to do so? Can we control how we feel? Yes I thing so, but I don’t say that it is easy. I think that we can practice on it.
The next time you feel low and sad and maybe feel sorry for your self, write down your negative thoughts, that only brings you down and then tear the paper in small small pieces and throw it away. Throw away things you don’t want and don’t need.  And then write down some joyful things, things that make you happy and you want in your live, put the note in your pocket and keep it near you. Turn from sad to joy.
And even though your have a joyful day you can write down the happy stuff and keep it with you all day just to remind you J

Have a joyful day
Jai Bhagwan
Sif

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar