måndag 19 mars 2012

Trust

Willingness, Transformation och Synthesis. Viljan att få saker och ting att funka även om det inte alltid går som man har tänkt sig, omvandla motgång till framgång och synkronisera situationen. Vore det inte fantastiskt om det vore lika lätt som att skriva det.

Trust, vad litar du på?
Litar du på dig själv eller tvivlar du hela tiden? Jag tycker att vi bestämmer här och nu att vi litar på oss själva och står för vad vi tycker och vill, är du med?

Tänk vad en promenad kan göra, så oerhört rensande, promenera som du gör yoga,  koncentrera dig på alla dina rörelser när du går, rensa sinnet och försök släppa alla tankar, du kan förebilda dig att du ser hur de försvinner ut i alltet. Du är medveten om andningen och hur du fyller kroppen med friskt luft, hur sinnen blir klarare och öppnare. Det är bara att ta emot och njuta.     

Tack for att du tittade förbi i dag
Jai Bhagwan
Sif


Willingness, Transformation and Synthesis. The will to make things work even if things don’t always go as you hoped, transform the adversity to success and synchronize with what is happening.  Would it not be nice if it was as easy as to writ it.

Trust! What do you trust? Do you trust yourself or do you have doubts all the time? I think that we decide here and now to trust ourselves and stand for what we want and what we thing, are you in?  

Think what a power walk can do,  so fantastic purifying, walk like you do yoga, concentrate on all your movements when you walk, clear your head and try to realize all thoughts, imagine that you can see how your thoughts just disappear into to the universe. You are aware of the breathing and how you fill your body with fresh air, how your senses become clearer and opener. Its just to open up and embrace.          

Thank you for stopping by today
Jai Bhagwan
Sif    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar