torsdag 1 mars 2012

I morse blev det lite yoga och meditation.
Halv månen, båda sidor, man kan komplettera halvmånen med att böja sig bakåt och sen framåt, se bilder,
stående Yoga Mudra, Trekanten, Bron, Axelställningen, Plogen och Liggande Ryggradens Snurra m.m.

Light är dagens Ängel ord, vi kan tänka på att släppa en lite ljus i alla våra mörka delar.

Tack för att du tittade förbi
Jai Bhagwan
Sif

I did some yoga this morning and 10 min meditation.
Half moon both sides, bending forward and backwards, see pictures, Standing Yoga Mudra, The Triangle, The Bridge, Plough and Spinal Twist on your back and some more.

Light is the Angel Word for today, we should let some light in to our darker parts.

Thank you for stopping by
Jai Bhagwan
Sif
 
  

1 kommentar: